กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักรกล

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2558   โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ   “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่่อการเกษตร ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... กลุ่ม SMEs และการส่งเสริมการส่งออก เช่น เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน โครงการธนาคาร การแปรรูปยางธรรมชาติ เตียงทันตกรรมภาคสนาม เครื่องจักรกลการเกษตร และอื่นๆ อีมากมาย    ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องบินไร้คนขับหรือยูเอวี (UAV) แบบที่ดีมีความน่าสนใจ เครื่องบินดับไฟป่าที่สิงคโปร์ใช้แบบจำลองหรือแนวความคิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... และแห้ง 280. ข้าวบรรจุกระป๋อง ข้าวสําเร็จรูป พร้อมรับประทาน ตรา อรุณสวัสดิ์ 281. เครื่องสําอางสมุนไพร 282. ผลไม้แปรรูประบบ สุญญากาศ 283. เครื่องจักรกล การเกษตร และ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... SMEs ที่มีความน่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ นวัตกรรมการพัฒนาระบบราง เครื่องมือช่วยในการถอนฟัน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องบินไร้คนขับหรือยูเอวี ...
อังคาร, 24 มีนาคม 2015
... ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมีการมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 7 รางวัล เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรไทยที่ได้ทุ่มเทศึกษา ค้นคว้า ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
...          ประเด็นแรก คือ การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร บรรจุภัณฑ์ และการพัฒนากำลังคน ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
... ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ซอยพหลโยธิน 80 ถนนวิภาวดี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการร่วมมือกันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ...
ศุกร์, 10 ตุลาคม 2014
...       ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ของบริษัทภาคเอกชนซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับ ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
50. ก.วิทย์ฯ จัดงานเทคโนมาร์ท ในงาน "IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  กลุ่มอาหารและเกษตรอุตสาหกรรม  กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์  กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรม ...
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป