กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องครัว

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. เครื่องครัวเซรามิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, เครื่องครัว, เซรามิก]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
2. เครื่องครัวเซรามิก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, เครื่องครัวเซรามิก]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
3. Clippingวท ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  A2 เลือกเครื่องครัวปลอดภัย สบายใจ ฉลากช่วยได้      ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
... เราคิดว่าจะช่วยให้ชาวบ้านอยู่กับน้ำท่วมได้ง่ายขึ้น ไม่ถึงกับลำบากมากนัก  ในเรื่องโรงครัวชั่วคราวนี้ เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ท่านเห็นว่า เมื่อน้ำท่วมแล้ว เครื่องครัว การทำอาหารในชีวิตประจำวันอาจจะยากหน่อย ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
5. เครื่องครัวเซรามิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร และสามารถตั้งบนเตา(top stove) ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สจะต้องทำจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ ขยายตัวเมื่อร้อน(thermal expansion coefficient) ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
6. เครื่องครัวเซรามิก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
     ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร และสามารถตั้งบนเตา (topstove)ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส จะต้องทำจากวัสดุที่มีคา่ สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเมื่อร้อน (thermal expansioncoeffi ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
7. ผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับสินค้าชุมชน (OTOP)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
     ผลิตภัณฑ์ล้างจาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ อยู่ในสภาพของเหลว ใช้ล้างทำความสะอาดจานชามและภาชนะเครื่องครัวโดยใช้มือ การผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับชุมชนโดยมากผลิตเพื่อจำหนา่ ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป