กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครือข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลอุตสาหกรรมและมาตรการส่งเสริม SME ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ทั่วประเทศ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... หลังจากการร่วมมือครั้งแล้วจะเกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีเช่นนี้อีก เพราะจะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรและใช้จุดแข็งของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ" ดร.อุตตม กล่าว    ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กระทรวงไอซีทียังเปิดตัวโครงการ "Digital Start up" เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีการแสดงเทคโนโลยีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ข่าวสารแบบเครือข่าย รวมถึงพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ทุกสังคมในโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผล กระทบซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ...
... มีเป้าหมายสนับสนุนให้เอสเอ็มอี  340 ราย นำองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมและนำร่องสร้างต้นแบบเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมเครือข่ายผู้ให้บริการนวัตกรรม  500 ราย โดยจัดสรรงบประมาณไว้  515 ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป