กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครือข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... ปส. โดยมุ่งหวังพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และความสนใจในการฝึกงานและสหกิจศึกษาระบบราง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและความสนใจในการทำงานทางด้านระบบราง ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เพื่อเตรียมการและสร้างเครือข่ายสำหรับการทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน" นายอลงกรณ์ กล่าว     ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
54. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
... ของหน่วยงานในสังกัด วท.       4) ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย วท.        5) ประสานงานร่วมกับผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ตลอดจนเสริมศักยภาพ SME ไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติต่อไป โดย สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้สนับสนุน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
56. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทาเลนท์ โมบิลิตี้ (Talent Mobility) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่เพิ่งมีการลงนาม 35 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการใหญ่อย่างการสร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
57. Clipping วท ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ข่าวสด 17 ม.อ.ร่วมเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
58. ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ไบโอเทค) ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ World Biotech Tour: WBT” หลังจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... ผ่านกลไกและเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพการผลิต การยกระดับและการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP     ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป