กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครือข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... เราได้ส่งเสริมให้โรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
42. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดีทัศน์ สำหรับพิธีเปิดงาน  ThaiTECT 2016 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... ร่วมกับ องค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science-Technology Centres Incorporated - ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยี   ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป                ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไปแล้ว ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องเพิ่มบริการที่เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการ OTT หรือระบบการชำระเงินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เครือข่าย ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... จะเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองให้เพียงพอกับความต้องการให้ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ เกิดอาชีพเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้าวไทยทุกเมล็ดมีคุณภาพสูงและก่อเกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยั่งยืนซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการดำเนินงานปี 2560 โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 263 ราย และที่เหลืออีกจำนวน 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis Hendel แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สร้างมิติใหม่ของเวทีระดมความคิดนับแต่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะเป็นกลไกเสริมในการริเริ่ม หารือและสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป