กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เข้าเยี่ยมคารวะ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ESCAP) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development) ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
... Hosumi,President of JETRO Bangkok และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและ JETRO       ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
... เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเจฟฟรีย์ ดี ไนการ์ด รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล นายรุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและคณะ เนื่องในโอกาส นำกระเช้าดอกไม้และ ของขวัญเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
... พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายณีล การาชง (MR. Gills Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้าน ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอีโว (MR.lvo Sieber) เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน. ไทย-สมาพันธรัฐสวิส ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... ให้การต้อนรับ นายเพเทอร์  พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prügel) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ของท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวคิดเกี่ยวกับ ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
     ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
29. ผู้อำนวยการองค์การ NASA เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... NASA ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือความร่วมมือด้าน civil space ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกระชับความร่วมมือด้าน ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... Hosumi, President of JETRO Bangkok and a Chairman of Economic Research แห่งหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JCCB) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรายงานผลการสำรวจความร่วมมือทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ในครึ่งปีแรก ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป