กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เข้าพบ

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ยังได้เข้าพบเลขาธิการ องค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD นายมุคิซา คิตูยิ โดยกล่าวขอบคุณ UNCTAD ที่ได้ช่วยนำประสบการณ์จากการจัดทำ Science Technology Innovation Policy Review ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
42. รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ให้การต้อน Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบ ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
เชื่อมเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี เข้าพบ ดร. พิเชฐ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
44. ปกท.วท.ต้อนรับ Mr.Sascha Kuenzle,และคณะผู้แทนจาก Economic Department
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... affairs - based in Singapore และคณะผู้แทนจาก Economic Department เข้าพบ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดกิจกรรมและโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ...
พุธ, 21 มกราคม 2015
... โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือใน 3 ประเด็น คือ ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
46. H.E.Mr.Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เข้าพบ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      วันนี้ (14 มกราคม 2558 )  เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
       วันนี้ (9 มกราคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... พร้อมผู้ว่าการจังหวัด Toyama และตัวแทนอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
...       ดร.นเรศ กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยและ MHRP  ยังได้เข้าพบผู้บริหารของหน่วยงานรัรฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะทำงานรัฐมนตรีและนักวิชาการ เข้าพบ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป