กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เข้าพบ

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
เยี่ยมชมเทคโนโลยีจีน/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศสิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและ ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระดับโลก เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
... อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559            ภาพและข่าวโดย ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... ในโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559              ภาพและข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
... ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น เป็นที่น่ายินดีว่า จากการเข้าพบและหารือกับ รัฐมนตรีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ไอโกะ ชิมาจิริ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ศูนย์ทดสอบยานยนต์ การพัฒนาบัณฑิต 4. การแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น วีซ่า และ 5. กองทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่         รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการเข้าพบรัฐมนตรีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
... 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางเข้าพบ นางสาวไอโกะ ชิมาจิริ รัฐมนตรีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
       16 พฤศจิกายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงควโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมหารือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากความร่วมมือของหลายองค์กรทั้งจากภาครัฐ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ตามความต้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมันก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Goethe-Institut Düsseldorf) และได้เข้ารายงานลงทะเบียนและเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ Ms. Claudia Müller-Seip ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป