กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตร

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
61. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... STR นั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการทดสอบสมบัติต่างๆ ตามที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดเป็นมาตรฐานยางแท่ง STR (Standard Thai Rubber)  ซึ่งการวัดค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นการทดสอบที่มีความจำเป็นต่อการระบุคุณสมบัติของยางแท่งอย่างหนึ่ง ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาวงการแพทย์ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก นอกจากนี้ยังมีส่วนในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลา ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... และโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยนำร่องสนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ คลัสเตอร์ประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่คลัสเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป และสนช.ยังมีโครงการ “นวัตกรรมดี..ไม่มีดอกเบี้ย” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... 5 เทคโนโลยีดังนี้ 1. “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหารสำหรับสุกร”                    ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมการเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยได้เยี่ยมผลงานที่โดดเด่นทางด้านการเกษตร ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ก.วิทย์ สวทช. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์และทีซีดีซีจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ   เดลินิวส์  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
67. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยหวังว่าเมืองนวัตกรรมอาหาร จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารและช่วยให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาพืชและสัตว์สำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร และยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการอาสาสมัครดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดย สวทช. เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าอบรมหลักสูตร ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... (Food) เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technologies)  ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
70. Clippingวท ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... SCIWATCH ธุรกิจเกษตรแชมป์ยื่นขอรับสิทธิ์ภาษี 300%  ไทยรัฐ 8  ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป