กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตร

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, แมลงวัน, ทำหมัน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
32. ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีการเกษตร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, กุ้ง, โรค]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, ข้าว, โรค, แบคทีเรีย, Bacillus, Megaterium]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [น้ำและการเกษตร]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
35. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (หมู่บ้านพลังงานทางเลือก)
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, เกษตรอินทรีย์, พลังงานทางเลือก]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
36. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เชิงเกษตร]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์, เกษตรกร, ลำไย, ภาคเหนือ, โครงการรีไซเคิลลำไยปี, ชีวมวล]  ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ลำไย, ชีวมวล, รัฐมนตรี, เกษตร]  ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
Tags: [อบจ., มสท., โรงไฟฟ้า, ชุมชน, เกษตร, หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
40. เทคโนโลยีการเกษตร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เกษตร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป