กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตร

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 10
Tags: [ลำไย, 20 เม.ย. 56, ชาวนา, เกษตรกร]  ...
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2013
Tags: [วว., เกษตรกร., ที่ปรึกษา., นายคมจิต., มอบหมาย]  ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2011
Tags: [โครงการหมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ, โครงการตามแนวพระราชดำริ]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [พิธีลงนามความร่วมมือ, MOU, บันทึกข้อตกลง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
25. รมว.วท.เดินหน้าเครื่องฉายรังสีสินค้าเกษตรด้วยอิเล็กตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เกษตร]  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
26. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ถ่านอัดแท่ง, เกษตรกรรม]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
27. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน), สสนก.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
28. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ : เกษตรอินทรีย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, เกษตรอินทรีย์]  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, อาหาร, กุ้ง, กรดไขมัน]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, อาหาร, กุ้ง]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป