กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกร

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
...  ผ้าฝ้ายดอกเปลือย ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก (หมี่โคราชห้าดาว) ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดา ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในประเทศ ทำให้นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนในประเด็นของการพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ยังคงความสำคัญกับสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่พึ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดงาน “บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน” ถ่ายทอดความสำเร็จในการนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
65. Clipping วท ประจำวันที่ 18 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สวทช.ผุดสถาบันยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ     เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23  ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 17 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ฐานเศรษฐกิจ 34 สภาเกษตรกรแห่งชาติผนึกภาครัฐ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... เพราะเขาเป็นเกษตรกร 30 - 40 ล้านคน แล้วก็อาชีพอิสระด้วยนะ พวกนี้เป็นเกษตรกรบ้าง พวกอาชีพอิสระ หลายอย่างที่ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ แล้วก็ทันต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก คือเรื่องเทคโนโลยี การติดต่อ การสื่อสาร ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน บริหารจัดการกันเอง ทำให้เกิดกำไรและการหมุนเวียนรายได้ มีการนำไปลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... คือ เรื่องการเจริญเติบโต และเรื่องของการให้ไข่ดก เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่อยากจะมีไก่ที่ใช้ได้ทั้งเลี้ยงเพื่อเป็นเนื้อและเลี้ยงเพื่อผลิตไข่  ส่วนกลุ่มของ “สร้อยนิล” จะเป็นกลุ่มที่มีขนสีขาว ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... PTT NSTDA Chair Professor / ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และเกษตรกรผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร   ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป