กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกร

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ที่เป็นแกนหลักในการสนับสนุน และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไบโอเทค สวทช. ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เนื่องจากต้องทำงานในที่ๆมีความสูง อีกทั้งการใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวมีความล่าช้าในการเก็บผลผลิต ก่อให้เกิดความเสียหายและขายไม่ได้ราคา ดังนั้น หากเกษตรกรมีเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวพืชสวนหรือผลไม้ ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
53. โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี       ข่าวโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เผยแพร่ข่าว ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญ ของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ทิ้งใบในฤดูแล้ง และแตกใบใหม่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่มีการทำกิจกรรมการเกษตร จึงทำให้เฉดสีที่ปรากฏบนภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นสีเหลือง น้ำตาลอ่อน   ข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมได้        นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า การนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
57. Clipping วท ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 10 กรมชลฯรับมือฝนสั่งเขื่อนกักเก็บน้ำช่วยภาคเกษตรกรรม       ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... และสิ่งที่พยายามขับเคลื่อนมากที่สุดคือ ภาคการเกษตร 30 กว่าล้านคนคือเกษตรกร ซึ่งต้องสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบทใช้การขับเคลื่อนแบบประชารัฐ ออกมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
... (หีบ) น้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ ได้มีการเสนอกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระบบวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์มระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อ (โรงงานสกัด/ลานเท) และการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรสกัดน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับโรงงานขนาดเล็ก ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป