กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม (พืช-สัตว์) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาทิ งานวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะของกรดเบสของอาหารสูตรรวมที่ต่างกันต่อการเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบของเนื้อโค ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... โดยจัดทำระบบการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในตำบลบ้านเสด็จ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมตลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกสับปะรดของพื้นที่ ข้อมูลข่าวโดย : เทียรทอง ใจสำราญ                      ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... อาหาร พืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกในไทย เพื่อลดข้อกังขาของผลการทดสอบสารตกค้าง สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  และผลการทดสอบโลหะหนักในพลาสติก พร้อมใช้เป็นใบเบิกทางและใบรับรองคุณภาพปูทางให้ภาคเกษตรกรรม ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองและผสมผสานระดับหนึ่งแล้วสามารถจำแนก ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  ๑. ด้านอาหารและการเกษตร เช่น การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก อาหารเพื่อสุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... นอกจากนี้การตรวจวัดที่ถูกต้องยังมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครอง ผู้บริโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในปัจจุบันการตรวจวัดสารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรกรรม มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรกรรมในเวทีการค้าโลก ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
46. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
       จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ประเทศต้องนำเข้าเครื่องตัดอ้อยจากต่างประเทศในราคาแพงและบางครั้งเครื่องตัดก็ทำงานไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
47. คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    1. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย ผู้พัฒนา: หจก. สามารถ เกษตรยนต์ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ประเทศต้องนำเข้าเครื่องตัดอ้อยจากต่างประเทศในราคาแพง และบางครั้งเครื่องตัดก็ทำงานไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... ทั้งยังมีสัญญาณตอบรับที่ดีด้านการพัฒนาประเทศจากคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจและอยากทำเกษตรกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถสร้างผลกำไร รายได้ จากการทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ E-Commerce ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... เทคโนโลยี การวิจัย  และพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สุขภาพ พลังงานและความมั่นคง โดยใช้กลไกของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารงานวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ การเสวนาพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป