กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
...              สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป ขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร การตรวจสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... สามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร การตรวจสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พืช และปุ๋ย รวมทั้งการ ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยอย่างถูกวิธี ได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งได้มีการฝึกจัดอบรมเรื่องข้อมูลดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมพร้อมซอฟท์แวร์ที่จิสด้าแล้ว และจะขยายผลความร่วมมือเพื่อดูแลการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
34. เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาให้พอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ดินขณะนี้มีการเกร็งกำไร โดยการซื้อจากประชาชนที่บุกรุก หรือไม่ก็ซื้อจากพื้นที่ที่เราให้จัดสรรไปแล้ว เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) - สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... ส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์ที่ครอบคลุมด้านสังคม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างบุคลากรวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
37. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน โดยมีนายบุญส่ง ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... ๆ เหล่านี้ มีปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน - เรื่องของภาคการเกษตร เราจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตร ให้เกษตรกร เราต้องพัฒนาความเข้มแข็งของเขา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม ทางด้านเกษตรกรรม ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตให้ได้ ทั้งนี้ ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้น ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนานนั้น แล้วเราก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาสู่รัฐ เพราะฉะนั้น เราต้องแสวงประโยชน์จาก ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
... ต้องมีผสมผสานกันเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ต้องมีทั้งเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่   - สำหรับสัปดาห์หน้านั้น จะมีห้วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป