กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ดร.พิเชฐ ยังได้กล่าวถึงการเข้าพบนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ขอให้ประเทศไทย สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สปป.ลาว ที่กำลังประสบปัญหาราคาพืชผลเกษตรกรรมที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ...
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
... ๆ  หลายประเทศด้วยกันในเดือนหน้า - เรื่อง Trans-Pacific Partnership (TPP) เช่นกันกำลังศึกษาอยู่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่หารือร่วมกันของรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ เอกชน เกษตรกรรม การค้า และอื่น ๆ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มผลผลิตในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศอีกด้วย            ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
24. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอีกด้วย เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... ๆ หรือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการประมงตามแหล่งน้ำที่ได้เตรียมไว้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยง ความเสียหายของพืชผล จากภาวะขาดแคลนน้ำในปีหน้าได้ และอาจจะเป็นอาชีพใหม่ ๆ ที่มีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้ การใช้น้ำภาคเกษตรกรรม ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
26. ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... เขตตลิ่งชัน ประสบปัญหาจากการขยายตัวของเมือง คลองที่เคยใช้สำหรับอุปโภค เกษตรกรรม และเป็นเส้นทางสัญจร กลายสภาพเป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย และเต็มไปด้วยผักตบชวา ชุมชนจึงได้ร่วมกันกำจัดขยะและผักตบชวา ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... ไม่ให้ตกต่ำไปกว่าเดิม เดิมก็ต่ำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำทั้งเกษตรกรรมและปศุสัตว์ด้วย ผมเห็นข่าววันนั้นเร็ว ๆ ในทีวี ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ มีการผลิตเนื้อ ที่เรียกว่าเนื้อ วากิว แบบที่ประเทศญี่ปุ่นทำ ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... (เอ็มเทค)  ดำเนินการขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน (8 ต.ค. 58)    ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... ปี 2015-2020 ที่ชัดเจนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น สพอ. จึงได้จัดทำระบบของโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ การสร้างรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชที่ถูกเผาทำลายหลังการเก็บเกี่ยว ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... ซึ่งวันนี้ก็กำลังทำในแผนที่ 12 อยู่ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้ โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีตลอดจนส่งเสริมตลาดชุมชน ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป