กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 10 กรมชลฯรับมือฝนสั่งเขื่อนกักเก็บน้ำช่วยภาคเกษตรกรรม       ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... และพื้นที่ป่าที่ยังไม่ได้เผาไหม้ ในระดับตำบลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเราได้อาศัยข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เราทราบว่าบริเวณใดยังเหลือเชื้อเพลิงในผืนป่าและในแปลงเกษตรกรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปใช้ตรวจสอบในพื้นที่จริงอีกครั้ง” ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
  - รัฐบาลได้ขยายผล เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม คู่ขนานไปกับการส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer ด้วยการผลักดันนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ ครบทุกมิติ ดูแลทั้งต้นทาง – กลางทาง – ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกร เป็นต้น                  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... อาทิ เรื่องนโยบายนวัตกรรม เรื่องวัสดุใหม่ เรื่องอาหารและเกษตรกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยและนักศึกษาก่อนจากกัน ผมบอกท่านทูตว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยและอาร์เจนตินาควรมีความร่วมมือกัน ณ ห้องพระจอมเกล้า ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... มนุษย์ต่างดาว และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... ซึ่งระบบของโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชที่ถูกเผาทำลายหลังการเก็บเกี่ยว รัฐบาลจึงสามารถลดงบประมาณของประเทศไปจ่ายเงินชดเชยผลผลิตภาคเกษตรกรรรมทุก ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
19. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “Soil  For  Life” บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดการทำเกษตรกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร...สร้างรายได้ ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
20. เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สปป.ลาวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ขอให้ประเทศไทย สนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตกร สปป.ลาว ที่กำลังประสบปัญราคาพืชผลเกษตรกรรมที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้  โดยขอให้ทั้งสองประเทศ ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป