กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฮาลาล

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... ที่มีความสำคัญและจำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน  อาหารทะเลฮาลาลและอุปกรณ์การแพทย์ ที่อาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย  ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
23. พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่มีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพของฮาลาลไทย ให้ได้รับการยอมรับในตลาดมุสลิมและก้าวสู่การแข่งขันในระดับตลาดโลกที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ...
พฤหัสบดี, 01 มกราคม 2015
... ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "THAILAND HALAL ASSEMBLY"  เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทยที่เชื่อถือในตลาดโลก พร้อมเปิดตัวภาพลักษณ์ Thailand ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
... และมีโรงงานต้นแบบ ที่มีเครื่องจักรทันสมัย มีการออกแบบตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตตามหลัก GMP และมาตรฐานฮาลาล  มีความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ร่วมกัน ซึ่งท่าน รมว.วท. กล่าวว่า วท. จะดำเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ใน ๔ ภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและจะเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับตะวันออกกลางและชาวมุสลิมทั่วโลก ข่าวโดย : นางฐมาภรณ์ ...
ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2012
27. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... ๆ ทั่วไประเทศ      1.2 นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... โดยครอบคลุมถึง“สปาฮาลาล”ที่จะสร้างเป็นธุรกิจนวัตกรรมในสปาของไทยอีกด้วย ซึ่งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นนี้ จะเป็นการต่อยอดการดำเนินงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรไทยเครื่องสำอาง ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
... ฯ สนับสนุนให้บริษัทเอกชนสร้าง และคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะส่งออกหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ตัวนี้ไปยังต่างประเทศ สำหรับใช้ในร้านอาหาร หรือ การดูแลผู้ป่วย และอีกเรื่องขณะนี้กำลังดำเนินการคือ เรื่องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
30. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ได้แก่       การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด  ผลิตภัณฑ์กล้วย  ผลิตภัณฑ์มะนาวและพืชสมุนไพร ฯลฯ       เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป