กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฮอนด้า

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, เยี่ยมชม, ฮอนด้า, วิจัยและพัฒนา, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม]  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
... บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... บริษัทฮอนด้า ที่ได้เข้ามาลงทุนสนามทดสอบรถยนต์ครบวงจร ในจังหวัดปราจีนบุรี มูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสนามทดสอบรถยนต์ฮอนด้า แห่งที่ 2 ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
        บริษัทฮอนด้าอาร์แอนด์ดี  ปราจีนบุรี / เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วย  ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... คณะที่ปรึกษาและทีมงาน    เข้าเยี่ยมชมบริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด พร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของฮอนด้า เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
... ด้านต่างๆ       หลังจากนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เดินทางไปยัง สถาบันวิจัยฮอนด้า (Honda Research Institute) ณ เมืองไซตามะ เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
... พร้อมเงิน 100,000 บาท และบริษัทฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพิเศษสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์อีก 100,000 บาท             เป็น ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปัจจุบัน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป