กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ที่มา : @WETV WETV NEWS CHIANGMAI คุยข่าว 16 มค 59  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... 1อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ซึ่งในระยะเริ่มต้น จะประกอบด้วยการดำเนินงานของ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ 3 แห่ง คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... วท. และมองเห็นว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ วท.มีกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น อยู่หลายภาคส่วน ได้แก่ สวทช.ภาคเหนือ  คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)        งานประชุม AUTM Asia 2016 จะมีทั้งการประชุมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พร้อมสิทธิประโยชน์เต็มพิกัดจากภาครัฐ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอกชนในอุตสาหกรรมรายใหญ่ อาทิ บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป บมจ. เบทาโกร บมจ. สุรพลฟู้ดส์ บจก. มิตรผลวิจัย ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Food Innopolis ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... ประจำปี 2558” (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเยี่ยมชม บริษัท โอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ประสบความสำเร็จ ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
                 บ่ายวันที่ 30 มกราคม 2559 รมว.วท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป