กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. Clipping วท ประจำวันที่ 13 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ผู้จัดการรายวัน 18 รู้จัก "อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"   ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
          2 เมษายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์ / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
         ในช่วงบ่าย (1 เมษายน 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะสื่อมวลชน ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
                ในช่วงเช้า (1 เมษายน 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการให้การต้อนรับ ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
       30 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐาน โรงงานต้นแบบ นักวิจัยในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นกลไลผลักดันในการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
50. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 12.โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาต และการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้าน ว.และ ท. ประจำสถานเอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงปักกิ่งสาธรณรัฐประชาชนจีน         ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป