กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
11. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
12. ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เยี่ยมชม, อุทยานวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, รัฐมนตรี, สวทช., ICA, HLT]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [ตัวอุทยานวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
14. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
(EventList / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร )
111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10210 โทรศัพท์ : (662) 564 7000     แฟกซ์ : (662) 564 ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
...          โครงการ ฟู๊ดอินโนโพลิส ได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 200 ไร่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมทั้งจัดเตรียมความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... Park Innovation Day) จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
17. อุทยานวิทยาศาสตร์
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
              เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  - ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
              อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... 20,000 ตารางเมตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งล้อมรอบหน่วยวิจัยและมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง เอไอที ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างยั่งยืน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป