กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
2. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 16 กรกฎาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, เดินหน้าประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
Tags: [ญี่ปุ่น, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
4. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2015
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [NSP, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2015
Tags: [R2M, นวัตวณิชย์, อุทยานวิทยาศาสตร์, 4 ธ.ค.57]  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
Tags: [อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
Tags: [อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 12 มีนาคม 2012
Tags: [อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011
Tags: [เมืองวิทยาศาสตร์อมตะ (Science City), อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [ผลงานวิจัย, นวัตกรรม, ยางพารา, อาหารฮาลาล, อุทยานวิทยาศาสตร์, ภาคใต้]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป