กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารทะเลและฮาลาล อุปกรณ์การแพทย์ สมุนไพร IT/Digital Content วิศวกรรม ฟิสิกส์ วัสดุ และอื่นๆ Zone C : Business Matching นำเสนอบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ               นอกจากนี้ สป.วท. ได้นำรถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งทีมที่ดูแลการจัดงาน ThaiFex จะรับไปดำเนินการกับทีมบริหารโครงการฟู๊ดอินโนโพลิสต่อไปอย่างเร่งด่วน              นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมานานแล้ว ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
...  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รวมทั้ง สวทช. เองด้วย ทั้งสิ้นเป็น 9 หน่วยงาน พร้อมที่จะร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยมากถึงจำนวน 82 ผลงาน ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร – เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), บจก. UENO Science Tech Laboratory ผู้นำด้านการผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
... (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
... และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ๒. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานชีวภาพ การแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
48. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ด้วย แสงซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
... โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรต้นแบบและบุคลากร แก่อุตสาหกรรมอาหารอย่างยาวนานเกือบ ...
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015
50. กระทรวงวิทย์ฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กำลังขับเคลื่อนคือ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร การยกระดับเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเอสเอ็มอี  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป