กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ซึ่งฟู้ดอินโนโพลิส เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็น 9% ของจีดีพี มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
... จึงมีแนวทางในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือด้วย วทน. ในระยะแรกคือ การกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ด้วยมาตรการสนับสนุนเงินอุดหนุนในโครงการ NTFV’s Innovation ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... เป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนไทยใน ทุกระดับตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กหรือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... 1 ล้านล้านบาทในปี 2557 คิดเป็น 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก และความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย "นวัตกรรม" ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
...   สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่ามีความสำคัญในการผลักดันเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นที่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ทำหน้าที่ผลักดันและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... (Food Innopolis) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรม โดยมีงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบคูปอง ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือทวิภาคีในสาขาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยหลังจากนี้ได้มีการหารือกันว่าจะมีการหารือกันทุกเดือนเพื่อร่วมกับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) เพื่อปรึกษาหาแนวทางร่วมกันในการดึงนักลงทุนวิจัยและพัฒนาจากวิสาหกิจญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสนับสนุนแนวคิด Food Innopolis ของรัฐบาลอีกด้วย ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... วทน. กับต่างประเทศ ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมเพื่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มที่ 3 พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 4 การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป