กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมอาหารไทย

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, อุตสาหกรรมอาหารไทย]  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
2. Clippingวท ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ฐานเศรษฐกิจ 3 ไทยยูเนี่ยนผู้นำยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยชูงานวิจัย ...
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016
... และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ (SMART FOOD)” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับตลาดผู้สูงอายุ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ย้ำ  ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... 1 ล้านล้านบาทในปี 2557 คิดเป็น 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก และความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย "นวัตกรรม" ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
      ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 25 กันยายน 2012
             กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขานรับผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยังตลาดโลก ...
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2010
8. นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
วว.  สั่งสมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งในระดับ SMEs และระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป