กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมหม่อนไหม

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าใน อุตสาหกรรมหม่อนไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, อุตสาหกรรมหม่อนไหม]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าใน อุตสาหกรรมหม่อนไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ผงไหม คือ โปรตีนที่ผลิตมาจากส่วนของใยไหมซึ่งมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ผงไหมจากกาวไหม ที่เรียกว่าผงไหมซิริซิน และผงไหมจากเส้นใยไหม ที่เรียกว่า ผงไหมไฟโบรอิน ซึ่งมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำและชนิดที่ไม่ละลายน้ำขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... บาท/ไร่/ครอบครัว                         3 โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมหม่อนไหม” ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... (สทน.)  เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมหม่อนไหมมาใช้ทำสารละลายผลไหม  โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มาช่วยในการปรับปรุงต่อยอด  ดำเนินการในพื้นที่นาข้าวภาคกลาง จ.นครนายก  สุพรรณบุรี  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
5. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับโครงการผลิตผงไหมโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์  เพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมหม่อนไหม เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โดยนักวิจัย สทน.  ศึกษาร่วมกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ   ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมหม่อนไหม  เทคโนโลยีนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับการสกัดผงไหมอย่างไร  ผงไหมที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหน และผู้ประกอบการเห็นประโยชน์อย่างไรจึงนำผงไหมไปใช้ประโยชน์   ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป