กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุดรธานี

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์  โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา  ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
32. หมู่บ้านอิฐบล๊อกประสาน
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... เนื่องจากบ้านหนองแวง    เป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อจำหน่ายพันธุ์ให้กับศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี จึงได้รับการฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคนิคอย่างง่าย จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
33. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... นักศึกษา)   สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ต.บ้านเชิง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ : 0 4220 8340 โทรสาร : 0 4220 8341        ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
34. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
    ประวัติ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธานีและตอนบนของจังหวัดขอนแก่น ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... ม.รภ. เชียงราย              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ม.อุบลราชธานี  ม.รภ. อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี              ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
36. เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(โครงการกระทรวง/โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ)
  การสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากมันสำปะหลังด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
... 7 แห่งในประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัด อาทิ 1.จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังการผลิต 1.644 MWp 2.จังหวัดอุดรธานี 1 กำลังการผลิต 1.644 MWp 3.จังหวัดอุดรธานี 2 กำลังการผลิต 2 0.284 MWp 4.จังหวัดอ่างทอง ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
38. “เตรียมต้อนรับ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภาคเหนือ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตั้งกล้องที่ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในพื้นที่เชียงใหม่  อุตรดิตถ์  ลำปาง  นครพนม  อุดรธานี  ฉะเชิงเทรา  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีละ 4,000 บาท  และต่อยอดเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าชุมชนได้ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 2550 โดยทดลองนำร่องฝังรากฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ 28 ราย ในสถานพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี โรงพยาบาลมหานครราชสีมา โรง พยาบาลศูนย์ลำปาง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป