กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุดรธานี

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ปาฐกถาพิเศษ, อุดรธานี]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
Tags: [ปาฐกถาพิเศษ, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, อุดรธานี]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำพู อุดรธานี อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ  มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและชุมชน แบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าชิงระดับประเทศจำนวน 6 ทีม ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคใต้เข้าชิงระดับประเทศจำนวน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... จ.สุราษฎร์ธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราไทย จ.สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนโนนบก จ.อุดรธานี ส่วนหมอนยางพารา ทาง วว.ได้ใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมวัสดุในการเพิ่มความนุ่มของผลิตภัณฑ์ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
รมว.พิเชฐฯ ปาฐกถาพิเศษ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมของรัฐ
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผู้ประกอบการยุคใหม่กับนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมของรัฐ ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมนำไทย สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 5 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า) โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
...  22 มรภ.เลย   23 มรภ.อุดรธานี http://www.udru.ac.th/website/  ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
10. Cilpping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 11 'อุดรธานี'แก้ปัญหาดินเค็มได้ชู'โพนสูง'เป็นชุมชนต้นแบบ/ใช้3กระบวนการพัฒนาดิน    ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป