กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. การพัฒนานวัตกรรม และอุตสาหกรรม ด้วยแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [การพัฒนา, นวัตกรรม, อุตสาหกรรม, แสงซินโครตรอน, อุตสาหกรรมยาง, พอลิเมอร์, อุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, แม่แบบขนาดจิ๋ว, อัญมณี]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
2. จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC NOSE)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, จมูกอิเล็กทรอนิกส์, ELECTRONIC NOSE]  ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
3. จมูกอิเล็กทรอนิกส์
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์, จมูกอิเล็กทรอนิกส์]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [ประกวด, นิทรรศการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อิเล็กทรอนิกส์, ปี 2552, สื่อเรียนรู้]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
5. กุญแจสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย : กุญแจสาธารณะ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [PKI, ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, กุญแจ, สาธารณะ, ปลอดภัย, มั่นคง]  ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
6. แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที
(บริการประชาชน/บริการเทคโนโลยี)
Tags: [e-Learning, การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... 0.2 รวมถึงการจดสิทธิบัตรต่างๆ ยังมีจำนวนที่น้อยมาก แต่เรายังได้เห็นการทิศทางที่ดีในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งมีจีดีพีประมาณ 6 แสนล้าน กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
                      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จับมือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
9. Clippingวท ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 6 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเดิมทำบิ๊กดาต้าแห่งแรก    ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป