กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อิสราเอล

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
...         ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายชาโลม ซิมโฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมการค้าและแรงงานแห่งรัฐอิสราเอลและคณะ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
22. ไทย-อิสราเอล MOU ด้านวิจัยพัฒนาร่วมกัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ   ได้เยี่ยมชม MATIMOP , Israeli Industry Center for R&D  ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล  ...
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2010
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและแรงงาน ประเทศอิสราเอล ในประเด็นสำคัญอาทิ  การลงนามMOUด้านการวิจัย การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการดูแลแรงงานไทย ณ กรุงเยรูซาเล็ม ...
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010
24. จับมืออิสราเอล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และรับฟังการบริหารจัดการน้ำในอิสราเอล  ณ เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล  ...
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
... อังกฤษ ฝรั่งเศสและอิสราเอล ถึงสรรพคุณของเห็ดด้านยารักษาโรค ซึ่งในโลกมีเห็ดมากกว่า 12,000 ชนิด  โดยมีเห็ด 2,000 ชนิดเท่านั้นที่บริโภคได้  เป็นเห็ดที่สามารถเก็บจากป่าและมีสรรพคุณทางยา 200 ชนิด  ...
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
... อิสราเอล  ญี่ปุ่น ไต้หวัน  อังกฤษ อเมริกา รวมถึงการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บรรยายในหัวข้อ “Thai ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2009
27. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศ MEXICO
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนี้ยังมีการยืนยันการระบาดเพิ่มเติมใน ประเทศนิวซีแลนด์ และ แคนาดา และคาดว่าการระบาดได้แพร่ไปยัง ประเทศสเปน ฝรั่งเศส อิสราเอล โคลัมเบีย และสก๊อตแลนด์แล้ว ข้อมูลเบื้องต้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่                ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป