กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิก

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
32. จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, จันทรุปราคา, Lunar, Eclipse]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
33. ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ดวงอาทิตย์]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ฤดูกาล, มุมเอียง, แกนโลก]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, โลก, ดวงอาทิตย์, สุริยะวิถี]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
36. Priority Mission (PM GISTDA)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Priority Mission, PM]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
37. Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Satellite, ดาวเทียม, ภัยแล้ง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
38. SPACE INSPIRIUM
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, SPACE, INSPIRIUM]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
39. ค่านิยมของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ค่านิยม, GISTDA]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, การประยุกต์, ดาวเทียม, ภูมิสารสนเทศ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป