กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิก

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 10
Tags: [อินโฟกราฟิกส์, คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
2. จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [STI, Otop Upgrade, อินโฟกราฟิก, Infographic]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
4. การใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, อิเล็กตรอน]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ฉายรังสี]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
6. 5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, GISTDA, vision]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
7. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, พืชจีเอ็ม, พืชทั่วไป]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ข้าวโพด, จีเอ็ม, มะเร็ง]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ปฏิรูป, ระบบวิจัย]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
10. คาราวานวิทยาศาสตร์
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, คาราวานวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป