กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิกส์

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
11. Priority Mission (PM GISTDA)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Priority Mission, PM]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
12. Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Satellite, ดาวเทียม, ภัยแล้ง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
13. SPACE INSPIRIUM
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, SPACE, INSPIRIUM]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
14. ค่านิยมของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ค่านิยม, GISTDA]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, การประยุกต์, ดาวเทียม, ภูมิสารสนเทศ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, การประยุกต์, ดาวเทียม, ภูมิสารสนเทศ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
17. ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ทิศทาง, GISTDA]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
18. พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, พ.ร.ฎ, GISTDA]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
19. ข่าว StartUp Thailand 2016
(LoadModule/LoadModuleTHStartup)
Tags: [InfoGraphic, อินโฟกราฟิกส์‬, สมุดภาพ, สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน]  ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
20. อินโฟกราฟิกส์
(LoadModule/LoadModuleInfoGraphic)
Tags: [InfoGraphic, อินโฟกราฟิกส์‬, สมุดภาพ, สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน]  ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป