กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิกส์

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [อินโฟกราฟิกส์, คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
2. ขั้นตอนการเข้าชม อพวช.
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ขั้นตอน, อพวช.]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, มาตรการ, ยกเว้นภาษี, 300%, นวัตกรรม]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
4. Startup Disrupts Thailand
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Startup, Disrupts]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
5. การผลิตแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, การผลิตแสงซินโครตรอน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
6. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
7. จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, จันทรุปราคา, Lunar, Eclipse]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
8. ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ดวงอาทิตย์]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ฤดูกาล, มุมเอียง, แกนโลก]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, โลก, ดวงอาทิตย์, สุริยะวิถี]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป