กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อิฐเนื้อพรุน

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, อิฐเนื้อพรุน, เซรามิก]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
2. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, อิฐเนื้อพรุน]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
3. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... หรือลาดด้วยคอนกรีต การทำให้อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตกมีความแข็งแรงนั้นใช้อุณหภูมิที่ 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของการเผาเซรามิกทั่วไปซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
4. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
     วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิกถูกนำมาใช้ประโยชน์ ทำเป็นอิฐที่มีความพรุนตัวสูง น้ำสามารถไหลผ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นอิฐปูพื้น โดยวัสดุเหลือทิ้งถูกบดคัดขนาด และเผาผนึกที่อุณหภูมิ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป