กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาเซียน

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 8
... ของไทยก็มีการเติบโตไปตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน (AEC) หรือแม้กระทั่งในระดับโลก ซึ่งถ้าหลายๆ SMEs มีความแข็งแรง ก็ย่อมจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความแข็งแกร่งในระยะยาว      ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... โดย นางสาวโรจนา ลี้เจริญ รักษาการหัวหน้าห้องปฏิบัติการสีและการกระจายคลื่นแสง ฝ่ายมาตรวิทยาแสง มว. , “ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน” โดย ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
33. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว โครงงานวิทย์อาเซียน      ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
...           1. ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการเริ่มขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ เพื่อสร้างให้เป็นต้นแบบการพัฒนาด้าน IoT สำหรับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในธุรกิจนี้ที่พร้อมกว่าประเทศอื่นๆ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
35. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนสามารถรวมกลุ่มกันได้  ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
... ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ประเภทซิลิกอนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทำสกู๊ปประกอบรายการฯ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ          ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ของประเทศและภูมิภาค อาทิ การประชุมด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ASEAN STI Forum การประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเชียน ASEAN +3 for Gifted in Science ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นการขยายเครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน                    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งศักยภาพของไอทีไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์แล้วถือเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร เพราะประเทศไทยค่อนข้างตื่นตัวเร็วด้านเทคโนโลยี คนไทยค่อนข้างขวนขวายที่จะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป