กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาหาร

ทั้งหมด 105 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
81. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ๆ เข้ามาใช้ในยุคนี้มากนัก จากนั้นพยายามสอดรับกับกระแสโลกนำมาสู่ 2.0 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารกระป๋อง ต่อมาเห็นว่าไทยควรจะสร้างอุตสาหกรรมเองในยุคนี้จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย  ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... มีหน่วยงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันดำเนินงานการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่าย ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุนให้จนสามารถนำไปเข้าบัญชีนวัตกรรมได้  สำหรับสิ่งที่เป็นผลผลิตของโครงการการทดสอบความปลอดภัยของยาและเครื่องสำอางหวังว่าจะสามารถเชื่อมต่อไปยังอุตสาหกรรมด้านอาหารได้อนาคต เพราะกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... ในงานวันนี้ นักวิจัยของ สวทช. ได้นำเสนองานวิจัยที่ สวทช. ดำเนินการอยู่ที่น่าจะพัฒนาความร่วมมือกับเอไอที ภายใต้บันทึกความตกลงนี้ได้ โดยงานที่นำเสนอ เป็นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองการพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
85. Clippingวท ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 เร่งนวัตกรรมอาหารรับมือสังคมผู้สูงอายุ    ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
...            บริษัท SkinLab Asia ให้บริการติดต่อประสานงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม ในอาสาสมัคร โดยใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนการวิจัย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
87. Clippingวท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว โพสต์ทูเดย์ B3 สวทช.หนุนเพิ่มมูลค่าดันฮับนวัตกรรมอาหาร    ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
88. Clipping วท ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  15 ฟู้ด อินโนโพลิส : เมืองนวัตกรรมอาหาร      ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... เช่นรวมถึงการใช้สารจากธรรมชาติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  เกษตรอินทรีย์จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป