กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาหาร

ทั้งหมด 105 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 11
71. Clippingวท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... SCIWATCH วว.53 ปีโชว์ผลงาน 'อาหารเพื่ออนาคต'    คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 9  ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
72. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต     ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทำสกู๊ปประกอบรายการฯ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ          ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
74. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 ภาพข่าว สร้างนวัตกรรมอาหาร    ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
75. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  โครงการนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... และการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม ตลอดจนโรคอื่น ๆ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถทำการทดสอบได้ปริมาณมากในเวลาที่สั้น โดยสารส่วนหนึ่งที่ทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคเป็นสารองค์ประกอบในอาหาร ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... LIF รุ่นที่ 3 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทผู้ประกอบการ  และเป็นเจ้าของผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับด้านอาหาร ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมนิทรรศการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย             ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... และเป็นเจ้าของผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับด้านอาหาร (Food) เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technologies)  ไบโอเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ได้แก่ เกษตร ยาและเคมีภัณฑ์ การก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้าง กระดาษและการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารและอาหารสัตว์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โลหะและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป