กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาหารฮาลาล

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ได้แก่       การแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด  ผลิตภัณฑ์กล้วย  ผลิตภัณฑ์มะนาวและพืชสมุนไพร ฯลฯ       เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
     ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพารา อาหารฮาลาล และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
13. ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... หากทำการแปรรูปตามหลักศาสนาอิสลามก็จะได้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวมุสลิมและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับแม่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย   ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ นางสาวอารี ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... การวิจัยและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น การผลิตอาหารฮาลาล รวมทั้งการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคง เช่น เกราะกันกระสุน เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box 3.0 เป็นต้น                ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... HAL-Q Expo 2009 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศระบบบริหารจัดการในการผลิตอาหารฮาลาลให้ได้ตามมาตรฐานสากล  ภายใต้ชื่อ HAL-Q  และเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการผลิตอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชีย ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
... เครื่องแปรภาษามลายู  ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS)  และระบบโทรมาตรในการวัดปริมาณน้ำฝน  เพื่อบริหารจัดการนำในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะแม่บ้านตำรวจทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... นอกจากการประชุมบูรณาการฯ ดังกล่าวแล้ว  ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  นำนิทรรศการงานวิจัยเรื่องยางพารา  การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารฮาลาล ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
18. กระบี่ วอนกระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มแบบครบวงจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ ยังประสงค์ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มาถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ เนื่องจากจังหวัดมีวัตถุดิบที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
19. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยเน้นโครงการ IT Retraining และ นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
20. โฆษกวิทย์ฯ พบสื่อ ครั้งที่ 2 เผยความพร้อมหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ชายแดน  โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป