กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาหารฮาลาล

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [ผลงานวิจัย, นวัตกรรม, ยางพารา, อาหารฮาลาล, อุทยานวิทยาศาสตร์, ภาคใต้]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
2. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เช่น อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ ฯลฯ อาหารพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร์ อาหารสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... เช่น อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ ฯลฯ อาหารพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร์ อาหารสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูง ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ออร์กานิก อาหารพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารฮาลาล รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... กฎระเบียบ ฮาลาลของประเทศไทยและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและ SMEs ของภาคการผลิตในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ตรวจสอบตำหนิต่างๆ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านที่ห้า บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรม-โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป อาหารฮาลาล อาหารแช่แข็งต่างๆ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... เงาะ บูดู การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อาหารฮาลาล ฯลฯ ซึ่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ยินดีประสานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและคลีนิคเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยศาสตร์ฯ ต่อไป ประสานงานได้ที่  ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... ร่วมกัน ซึ่งท่าน รมว.วท. กล่าวว่า วท. จะดำเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ใน ๔ ภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและจะเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับตะวันออกกลางและชาวมุสลิมทั่วโลก ข่าวโดย : นางฐมาภรณ์ ...
ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2012
9. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... ๆ ทั่วไประเทศ      1.2 นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... ฯ สนับสนุนให้บริษัทเอกชนสร้าง และคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะส่งออกหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ตัวนี้ไปยังต่างประเทศ สำหรับใช้ในร้านอาหาร หรือ การดูแลผู้ป่วย และอีกเรื่องขณะนี้กำลังดำเนินการคือ เรื่องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป