กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อาทิตย์

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ดวงอาทิตย์]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, โลก, ดวงอาทิตย์, สุริยะวิถี]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
3. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
Tags: [ดัชนีข่าววันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558]  ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
Tags: [ต้นแบบ, โรงไฟฟ้า, ชุมชน, พลังงาน, ความร้อน, แสงอาทิตย์]  ...
พุธ, 21 พฤศจิกายน 2012
Tags: [แถลงข่าว, Inverter, Inverter แบบ Pure sine Wave, พลังงานแสงอาทิตย์]  ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
Tags: [สดร., ดาราศาสตร์, ปรากฏการณ์ดาวศุกร์, Transit of Venus, ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์]  ...
ศุกร์, 01 มิถุนายน 2012
7. ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานยักษ์แห่งจักรวาล
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ดวงอาทิตย์]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
Tags: [ดวงอาทิตย์, ดาราศาสตร์]  ...
จันทร์, 05 เมษายน 2010
9. สุริยุปราคาบางส่วน 15 มกราคม 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สุริยุปราคา, ปรากฏการณ์, ธรรมชาติ, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ข่าว, 15 มกราคม, วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 13 มกราคม 2010
Tags: [โรงไฟฟ้า, พลังงาน, แสง, อาทิตย์, เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า]  ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป