กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ออนไลน์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า บทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อโครงการประชารัฐนี้ ได้แก่ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
32. เอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing)
(4 Cluster/ครอบครัวเทคโนโลยี)
ในปัจจุบันเว็บได้ก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0หรือที่เรียกกันว่า เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเว็บ ผนวกกับการออกแบบเว็บ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ช่วยเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในการใช้ไอซีทีจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาครูยุคใหม่อย่างน้อย 1,200 คน/ปี และสามารถขยายผลโรงเรียนในท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 120 แห่ง และร่วมสร้างบทเรียนออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
34. Clipping วท ประจำวันที่ 30 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  รับซื้อยางไม่คึกคักมั่นใจครบแสนตันลุยสลากออนไลน์    ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
35. Clipping วท ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  รับซื้อยางไม่คึกคักมั่นใจครบแสนตันลุยสลากออนไลน์ ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2016
36. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 26 คอลัมน์ ชีพจรออนไลน์ 'อีจีเอ'เชิญประกวดแอพพ์     ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
... เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ (e-market place) สำหรับผลิตภัณฑ์  ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... E-Learning เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Museum พิพิธภัณฑ์เสมือน E-Library ห้องสมุดเสมือน E-Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ E-Service บริการออนไลน์ E-News ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ยังมีอีก 32 สถานีจากหน่วยงานในสังกัด ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
39. Clipping วท ประจำวันที่ 8 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B1,B4 นานมีบุ๊คส์ ยุค'คิม' ลุยออนไลน์/Go ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... ช่อง Bright TV สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ช่อง NEWS 1 (ASTV) และผู้จัดการออนไลน์ ในโอกาสนี้ได้นำเสนอแพคเกจของขวัญปีใหม่ ที่ วท. พร้อมมอบให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่อง SMEs คูปองนวัตกรรม การลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทดสอบ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป