กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อวยพรปีใหม่

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, อวยพรปีใหม่]  ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
2. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อวยพรปีใหม่แด่คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อวยพรปีใหม่]  ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
           25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
            25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
                 4 มกราคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
                    4 มกราคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
        วันนี้ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัทซีเกท ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
 
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
10. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อวยพรปีใหม่แด่คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป