กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อวกาศ

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
51. SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่มา : TNN 24 ห้องข่าวเยาวชน "พิพิธภัณฑ์อวกาศ หรือ SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ" 11 ม.ค. 59, 17.00 น.  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
52. ตะลุยอวกาศ Space Inspirium
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ตะลุยอวกาศ Space Inspirium ที่มา : รายงานพิเศษ ข่าวเที่ยง | new tv นิวทีวี | 08-01-59 |  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
53. ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    GISTDA  ร่วมกับหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า ร่วมมือกับ หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐฯ สสวท. และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้วยการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมประเมินสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า มี War room ประจำ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำข้อมูล ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
               19 มกราคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) นำทีมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... สารเคมีและความปลอดภัยสารเคมี ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก พลาสมาและพลังงานฟิวชัน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แผนงานที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาสะเต็มนอกชั้นเรียนและการสร้างความตระหนักด้านสะเต็ม ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
 
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ในการใช้งานให้กับบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลจากฐานราก และนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่อย่างมีแบบแผนและยั่งยืน แหล่งที่มาข้อมูล :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
60. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เฟ้นหาเยาวชนส่งไปทดลองอวกาศ   มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 7  ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป