กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อพวช.

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
Tags: [บกพร่องทางการเห็น, อพวช., สวทช., สสส.]  ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อพวช.]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
3. รู้จัก..อพวช.
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [อพวช.]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
Tags: [เทศกาล, วันนักวิทยาศาสตร์น้อย, อพวช.]  ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
5. ติดปีกความรู้นอกห้องเรียน 7 พฤษภาคม 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
Tags: [ติดปีกความรู้นอกห้องเรียน, กรรณิการ์ เฉิน, อพวช.]  ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
6. ขั้นตอนการเข้าชม อพวช.
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ขั้นตอน, อพวช.]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [Global Natural History Day, อพวช., BGEF, กรุงเทพคริสเตียน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
8. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สปป.ลาว, สัมมนา, อพวช.]  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
Tags: [อพวช., แถลงข่าว, วิทยาศาสตร์เยาวชน, 29 มิ.ย.58]  ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
10. อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อพวช.]  ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป