กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อบรม

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... และ ผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป ที่พัฒนาเป็นปลาร้าก้อนและปลาร้าผง เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดทำให้ไม่มีกลิ่นพกพาง่าย และมีรสชาติหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการอบรมการผลิตอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ 2425 ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
83. Clipping วท. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ปส.จับมือน่านอบรมเตรียมระงับเหตุรังสี    ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน 1 เดือน 3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมทั้งผลักดันมาตรการทางภาษีที่จะเพิ่มความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... อุตสาหกรรมการผลิตยา เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (หรือที่เรียกสั้นๆว่า โครงการ WiL) และโรงเรียนในโรงงานการอบรมพัฒนาแรงงานภาคการผลิตให้มีทักษะ และมีความสามารถเชิงเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อคัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้าร่วมฝึกอบรมและนำเสนอผลงาน ผ่านการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ชิงเงินทุนพัฒนากิจการกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
รวบรวมข่าวการอบรม สัมมนา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ...
... โดยมีรูปแบบของการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมฝึกอาชีพ  การจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในแต่ละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
... • สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ ‘เร่ง’ การเจริญเติบโต 50 ราย โดยให้คำปรึกษา รับการอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป