กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อบรม

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
... เพื่อความปลอดภัย รัดกุม และเข้มงวดมากขึ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1124  โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
72. Clipping วท ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวหุ้น 4 ภาพข่าว คอลัมน์ สังคมข่าวหุ้น FPI เข้าร่วมอบรมหลักสูตร    ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
73. Clipping วท ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ แวดวงของเรา มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง       ไทยโพสต์  ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... (Austrade) กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
...  ทั้งการออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  และส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... และให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการเช่าเครื่องมือสำหรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิด ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
77. Clipping วท ประจำวันที่ 18 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 4 ภาพข่าว คอลัมน์ เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี อบรมหลักสูตรผู้บริหาร     ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... ก็ต้องใช้เวลา ประมาณเกือบ 2 ล้านราย ในประเทศไทยเกือบ 90% เป็นธุรกิจ SMEs หมดนะ ที่เราส่งออกนี่ ต้องไปดูเขาพัฒนาฝีมือคุณภาพ ให้ทุนแล้วแต่เยอะแยะไปหมดให้การอบรม ออกแบบดีไซน์ คือแทบทุกเรื่อง ผมก็บอกให้ไปคิดให้เขาให้หมด ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
            8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารกลาง ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... อะไรบ้างของท่าน แหล่งน้ำตามธรรมชาติบ้าง แต่เด็กไม่รู้ไงว่าลึกแค่ไหน แต่ถ้าเขียนป้ายน้ำลึก ระมัดระวัง ห้ามเล่นน้ำ ลึก 5 เมตร 7 เมตร 10 เมตร เขียนไว้ด้วย เด็กก็อ่านหนังสือออก แล้วอบรมเขาในบ้านด้วย - เราต้องใช้มาตรการ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป