กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อบจ.

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานวันเด็กที่ แพร่ ครั้งใหญ่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานแถลงข่าว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ยกขบวนหน่วยงานต่างๆ ไปจัดงานวันเด็กครั้งใหญ่ใน 4 อำเภอ ที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ สนามกีฬา อบจ. อำเภอเมือง, อำเภอวังชิ้น , อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
12. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... 2) การฝึกอบรมคน เพื่อให้มีความรู้ด้าน IT เพื่อลงไปทำงานกับ อบจ. และ อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน IT อยู่แล้ว อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น           ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
13. อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จำเป็นสำหรับภาวะฉุกเฉินโดยมีการระดมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรับการ ฝึกฝนเข้าร่วมกู้ภัยต่างๆ ผลงานจากโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารโครงการรีไซเคิลลำไยฯ  ได้ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน จ.ลำพูน  ในกรณีนำลำไยที่บดแล้วไปกองรวมไว้บริเวณหน้าโกดัง อบจ.ลำพูน รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
... เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงาน   โครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547  ณ โกดังธนบูรณ์ และ โกดังกลาง อบจ.ลำพูน  โดยมีนายประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล ในวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ โกดังธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ และโกดังกลาง อบจ.ลำพูน จ.ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่    ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
... ฉะนั้น โรงงานไฟฟ้าชีวมวล เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพราะ อบจ. ต้องดูแลลูกบ้านของเขา  เขาร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านี้โดยใช้เศษวัตถุจากพืชผลต่างๆ และปลูกต้นไม้ ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
18. หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... อบจ. คือลดมลพิษ  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “โคราชเมืองแห่งพลังงานทดแทน” ที่เน้นการรักษาสภาพทรัพยากรสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน    รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... ครั้งนี้ เราได้เชิญกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย เจ้าของโกดัง เกษตรจังหวัด ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่กว่า 300 คน โดยจะมีการสาธิตการบดและอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่หน้าโกดังกลาง อบจ.ลำพูน เพื่อให้เห็นการทำงานของเครื่องจักร ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
... และที่สำคัญคือ ได้พื้นที่ปลูกป่าไม้เป็นหมื่นไร่ เพื่อตัดมาทำไฟฟ้า  เชื่อว่าเมื่อทำสำเร็จแล้ว อบจ.อื่นๆ จะมาเอาไปเป็นแบบอย่าง  จะได้ประโยชน์กับหลายๆ อบจ. อย่างแน่นอน  การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือฯ ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป