กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อดีตรัฐมนตรี

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. อดีต รมว. วิทย์ อำลาข้าราชการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อดีตรัฐมนตรี, อำลาข้าราชการ]  ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2008
... ของนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นิทรรศการภาพถ่ายที่มีความสวยงามพร้อมคำบรรยายภาพเชิงอนุรักษ์ สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... Prof.Charles Edquist,  H.E. Mr Staffan Herrström (Ambassador) และยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นและผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ  และในช่วงพิธีเปิดการประชุม STS forum ซึ่ง นายโคจิ โอมิ (อดีตรัฐมนตรี State for Science and Technology ...
พุธ, 08 ตุลาคม 2014
... ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2010
6. กระทรวงวิทย์ฯ... ร่วมกู้วิกฤต... ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กทม.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร่วมกู้วิกฤต... ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กทม.”  เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 โดยมีคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สานงานต่อในเรื่องของ “โครงการพระราชดำริ”   ซึ่งเรื่องนี้  ผมจะถือว่าเป็นเรื่องแรก และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการทำงานของผมต่อไปในอนาคต  ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
8. “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เชิญ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนปัจจุบัน ร่วมเสวนากับอดีตรัฐมนตรีฯ ได้แก่ ดร.พิจิตต รัตตกุล นายประจวบ ไชยสาส์น และ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ผลงาน และพัฒนาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงจนเปลี่ยนผ่านมาถึง 3 ทศวรรษ  โดยได้รับเกียรติจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถึง 3 ท่านได้แก่ นายประจวบ ไชยสาส์น  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
10. หารือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-เกาหลี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... University,  Dr. Jong – Kee Yeo, รองประธาน National Academy of Engineering of Korea (NAEK) และ Dr. Young-Ok Ahn ซึ่งเป็นผู้บริหารของ NAEK  นอกจากนี้ ได้หารือกับ Dr. Young-Bok Chae, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป